Kwaliteit

Glazz.nl is onderdeel van de grootste vlakglasbewerker van Nederland en is daarom nauw betrokken bij de productie van uw glas. Kwaliteit hebben wij hoog in het vaandel, maar wat mag u van ons verwachten?

Voor het bewerken van vlakglas zijn normen vastgesteld om de kwaliteit te waarborgen en te beoordelen volgens een vaste systematiek. Al het glas geleverd door Glazz.nl B.V. wordt geproduceerd volgens de NEN-EN 12150 en NEN-EN-ISO 12543. Dit zijn de normen voor thermisch gehard natronkalkveiligheidsglas, gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas. Op basis van deze normen voldoet het glas aan de CE-markering.

Garantietermijn bedraagt 1 jaar na levering of installatie door onze monteur

Onderstaande termen zijn veel voorkomende begrippen wanneer over de kwaliteit van glas wordt gesproken.

 

Gehard glas: glas dat  tijdens een proces van langzaam opwarmen en snel afkoelen wordt gehard. Hierdoor is het glas 5 tot 6 keer sterker dan ongehard glas en hittebestendig. Mocht gehard glas toch breken dan valt het in kleine, ongevaarlijke, korrels uiteen.
Gehard gelaagd glas: gehard gelaagd glas bestaat uit twee lagen gehard veiligheidsglas die met een folie aan elkaar zijn verbonden. Gelaagd glas heeft als eigenschap dat bij breuk de glasfragmenten door de folie bij elkaar blijven. De kans op verwonding wordt hierdoor beperkt. Net als bij het voorruit van uw auto.
PP slijpen: de randen van het glas zijn rondom afgescherpt en voorzien van een klein facet (schuine zijde) van 1 x 1 mm. De kopse kanten van het glas zijn vlak geslepen.
Opsouvereinen: de randen van de (ronde) sparing zijn afgescherpt en glad geslepen.
Bedrukking / rollercoaten / digitale print: het aanbrengen van gekleurde emaille op het glas, of een deel van het glas. Bedrukt glas wordt altijd gehard.
Zandstralen: het volledig of deels matteren van een glaspaneel met behulp van kwartszand.
Afgepunte hoek: de hoeken van de glasplaat zijn circa 1 mm vlak afgepunt.

Met de toleranties wordt beschreven welke afwijkingen geoorloofd zijn ten aanzien van het geleverde eindproduct.

De buitenwerkse maten van het glas mogen maximaal + of - 1 mm per 1.000 mm afwijken, met een minimum van 1 mm. Voorbeeld: een glaspaneel met een lengte van 2.000 mm mag 1.998 tot 2.002 mm lang zijn. Deze afwijking geldt ook voor de positie van een sparing (gat, hoek) in het glas.
De diameter van een gat mag maximaal + 1 mm afwijken. Voorbeeld: een gat met diameter van 60 mm heeft tenminste een diameter van 60 mm en mag een maximale diameter van 61 mm hebben.
Door het (thermisch) harden van glas kan de vlakheid van het glas beïnvloed worden. Gehard glas mag echter niet meer dan 3 mm per 1.000 mm doorbuigen. Dit wordt gemeten met een stalen rij over de diagonaal van het glas, het glas wordt dan verticaal en niet-ingeklemd, of -ingespannen opgesteld.
Glas met een kleur wordt bedrukt met een dekkende laag (emaille). De gekleurde laag dient zo dicht als mogelijk aan te sluiten op de rand van het glas, de afstand tussen de bedrukking en het facet (schuine kant) van het glas mag maximaal 1 mm zijn.
Het kleuren van glas kan per productiegang (minimaal) afwijken, ook de kleur van het glas zelf kan een nuanceverschil in de kleur tot gevolg hebben.
De positie van een bedrukking of straalpatroon op glas mag maximaal +1 mm, of  -1 mm per 1.000 mm afwijken.
Bij gelaagd (gehard) glas worden de panelen voorafgaand aan het daadwerkelijke lagen (lamineren), secuur op elkaar gepositioneerd. De maximale onderlinge verschuiving van de panelen na het lagen bedraagt 2 mm bij een paneellengte tot 1.000 mm, tot een lengte van 2.000 is dit 3 mm en bij een paneellengte van meer dan 2.000 mm mag de maximale onderlinge verschuiving 4,0 mm zijn.
De haaksheid van een glaspaneel wordt bepaald door het vergelijken van de twee diagonalen. Het verschil tussen de 2 diagonalen is maximaal 1 mm per 1.000 mm met een minimum van 1 mm.

Er zijn een aantal (technische) beperkingen bij het bewerken van vlakglas, de belangrijkste zijn hieronder weergegeven:

Een glaspaneel moet een minimale diagonaal van 280 mm hebben om gehard te kunnen worden.
Bij een rechthoekige sparing in het glas, wordt de binnenhoek altijd afgewerkt met een radius van tenminste 7 mm.
De minimale diameter van een ronde sparing is gelijk aan de dikte van het glas. Hiervoor geldt een minimum van 5 mm.
De minimale afstand tussen de randen van twee ronde sparingen, is gelijk aan tweemaal de dikte van het glas.
De minimale diagonale afstand van de rand van een ronde sparing tot de hoek van het glas, is zesmaal de dikte van het glas.
De minimale afstand van de rand van een ronde sparing tot de rand van het glas, is tweemaal de dikte van het glas
Bij (keuken)werkbladen geldt een minimale afstand van 100 mm van de rand van het blad tot (grote)sparingen voor bijvoorbeeld spoelbakken en kookplaten.
 

Bij thermisch gehard glas en gedeeltelijk thermisch gehard glas kunnen soms gekleurde vlekken voorkomen. Deze zijn meestal zichtbaar in de vorm van cirkels of stroken als het glas bekeken wordt bij gepolariseerd licht (evenwijdige lichtgolven) en/of door een polaroid bril. Anisotropie wordt veroorzaakt door de spanning die optreedt bij het afkoelen van thermisch behandeld glas. De zichtbare cirkels of stroken komen dan ook overeen met de vorm van de koelmonden waarmee het glas wordt afgekoeld tijdens het harden van het glas. Anisotropie is een natuurkundig verschijnsel, en inherent aan het hardingsproces en dus geen grond voor reclamatie.