Disclaimer

Disclaimer Glazz.nl

  

Alle rechten voorbehouden

Alle inhoud (teksten, illustraties, foto's, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen) op de website van Glazz.nl B.V. zijn beschermd door copyright. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Glazz.nl B.V. is het verboden om de beschermde inhoud gepubliceerd op deze website in andere programma's of andere websites te integreren of om ze te gebruiken voor andere doelen. Deze website kan elementen bevatten die beschermd zijn door copyright en die onderworpen zijn aan het copyright van derden en zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd voor deze derden.


Aansprakelijkheid

De website van Glazz.nl B.V. is zorgvuldig samengesteld en in overeenstemming met de huidige stand van kennis. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico van de gebruiker. Schade en garantievorderingen die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. Glazz.nl B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

 

Vragen over de disclaimer van Glazz.nl

Heeft u vragen over de disclamer van Glazz.nl B.V.? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar info@glazz.nl.