Het inmeten van een keukenachterwand is vrij eenvoudig. U meet de breedte en de hoogte van het glaspaneel en vult deze in op de website bij het product. Wordt het glaspaneel tegen een wand, kastje of werkblad geplaatst? Zorg dan per zijde voor 3mm speling door 3mm van de breedte af te halen. Heeft u ook een aantal sparingen in het glas? Meet altijd vanuit de linker onderhoek naar het hart van de getekende sparing. Trek er 3mm van de hoogte/breedte af als u rekening moet houden met de speling.