Recht op vergetelheid

Na uw schriftelijke verzoek (info@glazz.nl) zullen wij binnen 14 dagen uw persoonsgegevens in bovenstaande systemen verwijderen, mits dit niet strijdig is met de bewaarplicht voor financiële administraties volgens de fiscus.

Recht op dataportabiliteit

Na uw schriftelijke verzoek (info@glazz.nl) zullen wij binnen 14 dagen uw persoonsgegevens aan u aanbieden voor overdracht.

Recht op inzage

Na uw schriftelijke verzoek (info@glazz.nl) zullen wij binnen 14 dagen uw persoonsgegevens ter inzage aan u aanbieden.

Recht op rectificatie

Na uw schriftelijke verzoek (info@glazz.nl) zullen wij binnen 14 dagen uw persoonsgegevens rectificeren conform uw opgave.