Oppervlakte:  Dikte spiegel:
Kleiner dan 1 m²  5 mm
1 m² - 3 m² 6 mm
Groter dan 3 m² 8 mm

Tip van Jelle Jan:

"Gebruik onderstaande tabel om de juiste spiegeldikte te bepalen!"