Spelverdeler / Spelverdeelster

Ga jij ons helpen te promoveren naar een hoger niveau.

Glazz.nl is de grootste online verkoper van glasproducten aan particulieren en zakelijke klanten. Glas laat licht toe of voegt kleur toe aan het interieur of exterieur van een huis of kantoor. Het is sterk, schoon, mooi en duurzaam. Onze missie is om het kopen en toepassen van glas voor iedereen gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. En via Glazz ook betaalbaar.

In de afgelopen jaren is GLAZZ® sterk gegroeid en het is de ambitie om die groei verder te versnellen. Om de groei te managen zoeken we een meewerkende coördinator van het klantcontact en de orderstromen. Met je team zorg je er voor dat klanten snel antwoord krijgen op hun vragen, dat orders goed worden verwerkt en uitgevoerd en eventuele problemen snel en adequaat worden opgelost. Tevreden klanten en goede beoordelingen zijn de basis voor groei. Door scherp te zijn op de feedback van onze klanten en monteurs draag je bij aan het steeds verbeteren van onze processen. Daarvoor werk je nauw samen met het team dat voortdurend werkt aan nieuwe producten en diensten en aan de verbeteringen van onze systemen.

We denken aan iemand

  • van de digitale generatie die toch met beide benen op de grond staat
  • met commercieel en organisatorisch talent
  • die ervaring heeft met e-commerce
  • die resultaatgericht, zelfstandig en ondernemend is
  • die goed kan samenwerken in een multidisciplinair team


Heb jij zin in een voortrekkersrol in een groeiend bedrijf met uitdagende ambities, dan is dit jouw baan! Voor de juiste persoon is er volop ruimte voor zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en persoonlijke groei. Arbeidsvoorwaarden zijn uiteraard passend voor de rol.

Geïnspireerd? Stuur jouw motivatie met CV voor 2 juli 2018 naar Jelle Jan Wissmann 

Jellejan@glazz.nl | 06-45888117